TERAPIA PEDAGOGICZNA Z COACHINGIEM – nowość w ofercie

Absolwent specjalności przygotowany jest do pracy przy użyciu najnowszych technik oddziaływań wychowawczych w zakresie terapii pedagogicznej oraz coachingu. Słuchacze w trakcie studiów zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie zajęć diagnostyczno-wspomagających i terapeutycznych z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w każdym wieku. Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzących działania terapeutyczne z zakresu pedagogiki, mogą pracować na samodzielnych stanowiskach terapeutycznych z zakresu pedagogiki, w instytucjach prowadzących szkolenia, warsztaty i terapie na stanowisku trenera, magą także prowadzić własną działalność coachingową i trenerską.