Mechatronika

PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Efekty kształcenia na specjalności Projektowanie i programowanie maszyn sterowanych numerycznie

Wiedza

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu stosowanych w maszynach sterowanych numerycznie układów wykonawczych, sensoryki i aktoryki, napędów elektrycznych oraz sterowania maszyn i robotów przemysłowych. Absolwent zna metody projektowania i programowania maszyn sterowanych numerycznie. Opisuje i klasyfikuje metody testowania i badania elementów elektrotechnicznych i elektronicznych używanych w maszynach sterowanych numerycznie, przedstawia podstawowe uszkodzenia i awarie urządzeń mechatronicznych wynikające z jego eksploatacji. Określa właściwości, technologie i oprogramowanie wykorzystywane w maszynach sterowanych numerycznie. Opisuje systemy stosowane w zarządzaniu i logistyce produkcji.

Umiejętności

Absolwent specjalności praktycznie stosuje przy projektowaniu i programowaniu maszyn sterowanych numerycznie poznane komponenty mechatroniki. Projektuje, uruchamia, testuje i weryfikuje urządzenia elektrotechniczne i elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne, napędy elektryczne, czujniki i elementy wykonawcze stosowane w maszynach sterowanych numerycznie. Posługuje się oprogramowaniem specjalistycznym ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do projektowania maszyn sterowanych numerycznie. Programuje maszyny sterowane numerycznie z wykorzystaniem opcji manualnych i komputerowych. Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem symulacyjnym umożliwiającym projektowanie maszyn sterowanych numerycznie oraz zrobotyzowanych systemów produkcyjnych. Dobiera i posługuje się wybranymi narzędziami przydatnymi w szybkim i wirtualnym prototypowaniu, przeprowadza pomiary geometryczne złożonych elementów mechanicznych z wykorzystaniem maszyn współrzędnościowych, dokonuje ich analizy i weryfikacji. Wdraża, uruchamia i testuje, zgodnie z przekazanymi zasadami komputerowe systemy CAD/CAM.

Zatrudnienie

Absolwent kierunku Mechatronika i specjalności Projektowanie i programowanie maszyn sterowanych numerycznie jest przygotowany do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, jak również w przedsiębiorstwach zajmujących się serwisem i implementacją układów mechatronicznych. Podejmie pracę w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, oraz w innych jednostkach eksploatujących i serwisujących systemy mechatroniczne. Nabyte umiejętności pozwolą mu także na założenie własnej firmy specjalizującej się w ogólnie pojętym serwisie i programowaniu przemysłowych maszyn CNC oraz na podjęcie pracy w szkolnictwie zawodowym na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu.

Mechatronika Przemysłowa

Mechatronika przemysłowa

Mechatronika samochodowa

Mechatronika samochodowa