EKONOMIKA HANDLU ZAGRANICZNEGO

Celem studiów jest wykształcenie menedżerów przygotowanych do prowadzenia działalności handlowej na rynkach zagranicznych.

Adresaci studiów

 • Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnej specjalności (magisterskie lub licencjackie).

 

Słuchacz po ukończeniu studiów

Słuchacz po ukończeniu studiów dysponował będzie wiedzą i umiejętnościami na temat:

 • zdobycia nowych rynków zagranicznych,
 • podejmowania współpracy i specyfiki transakcji handlowych z partnerami zagranicznymi, form finansowania i rozliczeń,
 • korespondencji handlowej w języku angielskim.

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa - 3000zł.

Opłata ratalna - 2 x  1600 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

 

Program studiów

 1. Podstawy ekonomii.
 2. Międzynarodowe strategie gospodarcze.
 3. Firma na globalnym rynku.
 4. Elementy handlu zagranicznego.
 5. Rozliczenia w handlu zagranicznym.
 6. Ubezpieczenia w handlu zagranicznym.
 7. Rynek walutowy.
 8. Transport i spedycja w handlu zagranicznym.
 9. Kodeks celny i procedury celne.
 10. Studia przypadków w handlu zagranicznym.
 11. Korespondencja handlowa w języku angielskim.

Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia prowadzone są w systemie zaocznym, trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w weekendy ( sobota – niedziela), max. 8 godz. lekcyjnych dziennie. Zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie

Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię,

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl