NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

„Marketing to po prostu cywilizowana postać działań wojennych, w których większość bitew wygrywa się za pomocą słów, idei i logicznego myślenia”

(Albert W. Emery)

„Nie możesz mówić, że twoja firma jest świetna, jeżeli nie jest świetna w marketingu” (Polly La Barre)

„Doniosłe wynalazki powstają w laboratorium, wspaniałe produkty natomiast – w dziale marketingu” (William H. Davidow)

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone dla osób zainteresowanych marketingiem, pragnących podjąć pracę lub pracujących w komórkach zajmujących się marketingiem, specjalistów oraz menedżerów ds. marketingu, promocji, reklamy, wspierania sprzedaży oraz menadżerów produktu. Studia te będą także przydatne właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw.


Słuchacz po ukończeniu studiów

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie dysponował wiedzą i umiejętnościami na temat:

 • rozpoznawania rynków docelowych,
 • doboru składników marketingu mix do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej,
 • wykorzystania sprzyjającej koniunktury gospodarczej,
 • neutralizowania negatywnych skutków zagrożeń ze strony środowiska zewnętrznego,
 • optymalizowania zdolności produkcyjnej


Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  2200 zł.

Opłata ratalna - 2 x 1200  zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

Program studiów

Ma charakter przekrojowy i obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z zarządzaniem, jak i komunikacją marketingową. Dzięki tym studiom, osoby początkujące lub średnio zaawansowane w zagadnieniu marketingu będą mogły uporządkować już posiadaną wiedzę oraz uzupełnić ją o najnowszą „teorię”, a przede wszystkim o „praktykę” dotyczącą planowania i realizacji działań marketingowych. Zapoznają się z nowymi trendami oraz instrumentami stosowanymi w profesjonalnym marketingu, zarówno na rynku B2B, jak i konsumenckim. Program studiów obejmuje następujące obszary:

 1. Marketing, jako filozofii działania firmy
 2. Zachowania i decyzje klientów/konsumentów
 3. Zarządzanie ceną i dystrybucją
 4. Zarządzanie produktem
 5. Zintegrowany system komunikacji marketingowej


Organizacja studiów

Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej. Warunkiem ukończenia jest ocena pozytywna z egzaminu końcowego oraz zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów. Sposób zaliczenia na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców.

Studia trwają 2 semestry i obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.


Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię.

 

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl