Studia Podyplomowe

RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Celem studiów jest:

Uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: budowa i funkcjonowanie współczesnych samochodów, w tym mechaniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodu, diagnostyki i badań pojazdów, zagadnień prawnych i techniczno-analitycznych pracy rzeczoznawcy samochodowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości najnowszych systemów komputerowych przydatnych rzeczoznawcy, podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego. Integralną część studiów stanowią zagadnienia ubezpieczeń komunikacyjnych.

 

Organizacja studiów:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników WSIiZ i Politechniki Warszawskiej oraz specjalistów  ze stowarzyszeń rzeczoznawczych i towarzystw ubezpieczeniowych. Warunkiem ukończenia studiów jest zdobycie zaliczenia na ocenę ze wszystkich prowadzonych przedmiotów oraz ocena pozytywna z egzaminu końcowego. Sposób zaliczenia przedmiotów na ocenę ustalany jest indywidualnie przez wykładowców. Studia nie wymagają złożenia pracy końcowej.


Studia trwają 2 semestry, obejmują 160 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Zajęcia odbywają są w weekendy (sobota – niedziela), po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie. Podczas studiów słuchacze mogą uczestniczyć w szkoleniu LOK na prawo jazdy Kat. C, +A, oraz mogą odbyć aplikację rzeczoznawczą w woj. warmińsko-mazurskim.

Program studiów

jest zgodny z kompetencjami rzeczoznawcy samochodowego określonymi przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego związku Motorowego oraz SITKom RP.

 1. Ogólna budowa i teoria ruchu samochodowego
 2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i samochodu
 3. Diagnostyka pokładowa i mechatroni9ka samochodowa
 4. Homologacja pojazdów ADR
 5. Unormowania prawne w zakresie badań pojazdów SKP
 6. Magistrale danych i sieci komunikacyjne w pojazdach
 7. Wybrane zagadnienia akredytacji i certyfikacji
 8. Praca biegłego sądowego w zakresie techniki samochodowej
 9. Ogólne Zasady ubezpieczeń komunikacyjnych
 10. Opis zdarzeń drogowych
 11. Rekonstrukcja zdarzeń drogowych
 12. Wybrane problemy rzeczoznawstwa samochodowego komunikacyjnych
 13. Systemy komputerowe w rzeczoznawstwie i ubezpieczeniach komunikacyjnych
 14. Aplikacja w stowarzyszeniach (wykonanie opinii)Systemy komputerowe w rzeczoznawstwie i ubezpieczeniach

 

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa -  3 100 zł.

Opłata ratalna -   2x 1650 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego (liczone od kwoty płatności jednorazowej) dla absolwentów WSIiZ po I i II stopniu studiów

 

Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię,

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl