Studia Podyplomowe

TECHNIKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

Adresaci studiów

Studia doskonalące, skierowane do nauczycieli zawodu w zakresie techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej.

 

Cel studiów

 • Przekazanie nauczycielom teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycielom praktycznej nauki zawodu wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć przygotowujących do zdobycia kwalifikacji E.30 i E.31 w zawodzie technik chłodnictwa i klimatyzacji.
 • Przekazanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej z zakresu technologii wytwarzania, montażu, serwisowania i eksploatacji maszyn i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wykształcenie umiejętności nadających się do bezpośredniego wykorzystania w działalności inżynierskiej.
 • Przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem, montażem, serwisowaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

 

Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry i obejmują 210 godzin zajęć prowadzonych głownie metodą warsztatową. Wykłady i laboratoria prowadzone przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę nauczycieli akademickich przy wykorzystaniu nowoczesnego zaplecza lokalowego i aparatury WSIiZ w Olsztynie. Zajęcia prowadzone są w weekendy (sobota – niedziela) po 8 godzin dziennie – zjazdy planowane są średnio co dwa tygodnie.

Program studiów

 1. Podstawy termodynamiki technicznej.
 2. Wymiana i wymienniki ciepła.
 3. Podstawy wentylacji pomieszczeń.
 4. Podstawy chłodnictwa.
 5. Podstawy klimatyzacji.
 6. Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna.
 7. Regulacje prawne w chłodnictwie i klimatyzacji.
 8. Systemy i urządzania chłodnicze.
 9. Systemy i urządzania klimatyzacyjne.
 10. Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.
 11. Sprężarki, pompy i wentylatory.
 12. Pompy ciepła.
 13. Komputerowe  wspomaganie projektowania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.
 14. Odnawialne źródła energii.

 

Odpłatność za studia

Opłata jednorazowa - 3500 zł.

Opłata ratalna - 2 x 1850 zł.

10 % zniżki w opłacie czesnego dla wszystkich absolwentów WSIiZ z I i II stopnia studiów!

 

Dokumenty

 1. Podanie wraz z kwestionariuszem o przyjęcie na studia podyplomowe.
 2. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 3. Poświadczoną przez Uczelnię kserokopię dowodu osobistego.
 4. 1 aktualną fotografię.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn
pokój 404/4 (III piętro)

tel. 89 651 06 40 / 89 651 06 55 / 89 651 06 57
kom. 667 737 817
fax 89 534 33 20
e-mail: podyplomowe[at]owsiiz.edu[dot]pl