Zarządzanie i inżynieria produkcji

ORGANIZACJA PROCESÓW I SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH

specjalność: Organizacja procesów i systemów produkcyjnych

Absolwent specjalności Organizacja systemów i procesów produkcyjnych będzie posiadał wiedzę dotyczącą projektowania produktów, doskonalenia procesów produkcyjnych, zarządzania zasobami przedsiębiorstwa produkcyjnego. Pozna zaawansowane metody zarządzania projektami – kompetencje w tym zakresie są bardzo poszukiwane przez pracodawców. W czasie studiów będzie miał możliwość opanowania praktycznych umiejętności posługiwania się wieloma metodami i narzędziami umożliwiającymi poprawę efektywności procesów produkcyjnych, w tym również specjalistycznym oprogramowaniem. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych. Dzięki temu absolwent posiada nie tylko wiedzę, ale dzięki nabytym umiejętnościom, potrafi ją zastosować w praktyce.

Absolwenci tej specjalności są bardzo poszukiwani przez wszystkie firmy produkcyjne. Zatrudniani są na stanowiskach związanych z projektowaniem produktów, technicznym i organizacyjnym przygotowaniem procesu produkcyjnego, wytwarzaniem, marketingiem i sprzedażą wyrobu. Proponowane są im stanowiska specjalistów w działach projektowania wyrobu lub przygotowania produkcji, analityków procesów produkcyjnych, doradców klientów (szczególnie w firmach dostarczających urządzenia, maszyny i całe linie technologiczne). Absolwenci przygotowani są również do podjęcia pracy na stanowiskach: Kierownik produkcji (Production manager), Kierownik projektu (Project manager), Kierownik produktu (Product manager).

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Inżynieria logistyczna

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

Inżynieria BHP

Produkcja Mebli

Organizacja procesów i systemów produkcyjnych

Mechatronika Przemysłowa

Automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne