Zarządzanie

BANKOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA

Bankowość i ubezpieczenia  to najdynamiczniej rozwijający się sektor usług w gospodarce. Zmiany na rynkach światowych w wyniku postępujących procesów globalizacji, wzrost zamożności, poziomu edukacji bankowej i ubezpieczeniowej, łatwiejszy postęp do informacji powodują wzrost popytu na usługi zewiązane z bankowością i ubezpieczeniami klientów indywidualnych i korporacyjnych. Związki bankowo-ubezpieczeniowe będą w Polsce przybierać na sile. Jest to nieunikniony proces. Przez wiele lat te dwa sektory rynku finansowego bankowy i ubezpieczeniowy funkcjonowały niezależnie i z dala od siebie. Coraz popularniejszy termin bancassurance polega na łączeniu produktów finansowych przez oba podmioty. Podejmij studia  przygotowujące merytorycznie oraz praktycznie w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze usług finansowych i zostań aktywnym uczestnikiem tego sektora. Wybierając specjalność, nabędziesz umiejętność  między innymi zarządzania różnymi rodzajami ryzyka w działalności bankowej i ubezpieczeniowej, co będzie stanowiło bardzo ważny atut twojego wykształcenia i konkurencyjności na rynku pracy. Specjalność uczy postaw przedsiębiorczych umożliwiających aktywny udział w realizacji programów rozwojowych wynikających z członkowstwa Polski w UE.

Specjalność opracowana we współpracy z bankiem BANK ZACHODNI WBK

Efekty kształcenia na specjalności: Bankowość i ubezpieczenia

W zakresie wiedzy

Absolwent posiada wiedzę z zakresu nowoczesnej bankowości, specyfiki rynku ubezpieczeń a także produktów oferowanych przez obydwa sektory finansowe. Ponadto posiada wiedzę z zakresu prawa bankowego i ubezpieczeniowego oraz marketingu bankowego i ubezpieczeniowego.

W zakresie umiejętności

Absolwent posiada umiejętność racjonalnego pozyskiwania i inwestowania środków finansowych, opracowywania strategii marketingowych oraz zarządzania ryzykiem rynkowym i wykorzystywania instrumentów finansowych.

W zakresie kompetencji społecznych

Absolwenci cechują się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową, dążą do uzupełniania i aktualizowania wiedzy, potrafią myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Perspektywy zawodowe

Wiedza i umiejętności praktyczne nabyte na tej specjalności pozwalają na podjęcie pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, funduszach inwestycyjnych, wydziałach finansowych różnego rodzaju przedsiębiorstw i administracji rządowej i samorządowej.

Kadry i płace

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie logityską w przedsiębiorstwie

Zarządzanie sprzedażą

Psychologia w biznesie - nowość

Doradztwo personalne i zawodowe - nowość!