I. Wydział Mechaniki Ciała Stałego

Prace naukowe w zakresie zachowania się materiałów konstrukcyjnych i konstrukcji inżynierskich (silniki odrzutowe, samoloty i rakiety) w warunkach eksploatacyjnych i laboratoryjnych (obciążenia  mechaniczne i termicznych).

Badania eksperymentalne i teoretyczne dotyczące zjawiska zmęczenia i pękania materiałów, rozwoju uszkodzenia w materiałach i ich prognozy.

Prace zakończone i komercyjne:

 1. Kwatowo-mechaniczna teoria wytrzymałości zmęczeniowej.
 2. Zastosowanie kwatowo-mechanicznej teorii wytrzymałości zmęczeniowej w ocenie niezawodności konstrukcji inżynierskich (silniki odrzutowe, samoloty, rakiety i innych obiektów cywilnych i wojskowych) w warunkach eksploatacyjnych i laboratoryjnych (obciążenia  mechaniczne i termiczne).
 3. Metody opracowania pełnych diagram wytrzymałości zmęczeniowej dla elementów obiektów aerokosmicznych w szerokim zakresie obciążeń i prawdopodobieństwa uszkodzenia.
 4. Nowe prawo rozkładów prawdopodobieństwa w analizie statystycznej rezultatów badań zmęczeniowych.

II. Wydział Teorii Liczb

Prace naukowe w zakresie teorii liczb oraz teorii liczb pierwszych.

Prace zakończone i komercyjne:

 1. Algorytm otrzymania liczb pierwszych w dowolnym zakresie liczb naturalnych.
 2. Klastrowa teoria liczb pierwszych.

III. Wydział Geometrii Wyższej

Prace naukowe w zakresie geometrii wykreślnej.

IV. Wydział Zastosowania Teorii Rozkładów Prawdopodobieństwa w Nauce i Technice

Prace naukowe w zakresie Procesów Losowych oraz zastosowania Teorii Rozkładów Prawdopodobieństwa w Nauce i Technice.

Prace zakończone i komercyjne:

 1. Algorytm oraz program komputerowy nowej klasy rozkładów prawdopodobieństwa.
 2. Wyniki zastosowania nowej klasy rozkładów prawdopodobieństwa w fizyce, astrofizyce, technice.
 3. Wyniki zastosowania nowej klasy rozkładów prawdopodobieństwa w medycynie.
 4. Wyniki zastosowania nowej klasy rozkładów prawdopodobieństwa w ekonomice i finansach.

V. Wydział Fizyki Matematycznej

Prace naukowe w zakresie promieniowania, rozwiązania równań różniczkowych fizyki matematycznej.

VI. Wydział Wytrzymałości i Niezawodności Techniki Aerokosmicznej

Prace naukowe w zakresie teorii niezawodności, niezawodności elementów silników odrzutowych, prognozy ich charakterystyk niezawodności.

VII. Wydział Ekonomii i Finansów

Prace naukowe w zakresie opracowania modele ekonometrycznych oraz analizy stanu ekonomicznego przedsiębiorstw i jego prognozy.

Prace zakończone i komercyjne:

 1. Model ekonometryczny agregatowej ekspres analizy stanu ekonomicznego przedsiębiorstw i jego prognozy z możliwością sporządzenia planów optymalnych
 2. Model ekonometryczny zwiększenia efektywności korporacji.

prof. dr hab. Lev Morozov

Dyrektor Instytutu Innowacji i Inwestycji Strategicznych

Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego

Kontakt:

10-165 Olsztyn

ul. Artyleryjska 3 c

tel. +48 89 534 32 03

fax +48 89 534 33 20

tel. kom. 886 460 555

e-mail: lev_morozov[at]interia[dot]pl