KOMUNIKATY

 

 

 

 • Zaliczenia, wpisy, konsultacje - mgr Łukasz Menart - 24.09.2017 r., godz. 15.00, sala F-102

 • Wpisy, konsultacje - dr inż. Wojciech Szalkiewicz - 23.09.2017 r., w godz. 11.00-12.00

 • Konsultacje - dr Jarosław Skorwider-Namiotko - 23.09.2017 r., w godz. 10.30-11.30, sala F-102

 • Zaliczenia, konsultacje - dr Joanna Dynowska - 23.09.2017 r., godz. 15:05, sala F-306

 • Komunikat - ZALICZENIE SEMESTRU

  Zgodnie z Organizacją roku akademickiego 2016/2017 minął termin składania indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta do Działu Studiów celem potwierdzenia zaliczenia semestru.
  Prosimy zatem o niezwłoczne dostarczenie prawidłowo wypełnionych indeksów i kart z punktami ECTS, godzinami, wszystkimi ocenami (wraz z ocenami niedostatecznymi) i podpisami wykładowców.
  Wpisy powinny być identyczne w indeksie i na karcie okresowych osiągnięć studenta.

  Brak zaliczenia semestru w terminie może skutkować skreśleniem z listy studentów WSIiZ.

 • Dodatkowe zaliczenia i wpisy u prof. dra hab. inż. Andrzeja Krankowskiego odbędą się 30.09.3017 r. (dokładna godzina zostanie podana w późniejszym terminie)

 • Konsultacje - dr Lechosław Rojewski - 23.09.2017 r., godz. 10.30, sala F-415. Wszystkie osoby, których Promotorem jest dr Rojewski proszone są o przybycie w tym dniu i przyniesienie wersji papierowych prac przesłanych do tej pory Doktorowi.

 • Konsultacje, wpisy, zaliczenia - dr Jarosław Skorwider-Namiotko - 16.09.2017 r., godz. 12.00 w sali F-102
 • Lektorat języka rosyjskiego będzie realizowany w roku akademickim 2017/2018
 • Zaliczenie praktyk, wpisy u dr inż. Jerzego Wojeńskiego - 07.10.2017 r., godz. 16.00, sala F-100
 • Zaliczenia u dr Lucyny Kwiatkowskiej - 20.09.2017 r. godz. 13.00 sala F-301
 • Dodatkowy termin egazminów, zaliczeń + wpisy u dr inż. Piotra Dziwińskiego - 30.09.2017
 • Dodatkowy termin egazminów, zaliczeń + wpisy u dr inż. Łukasza Bartczuka - 30.09.2017
 • Zaliczenie praktyk, konsultacje - prof. zw. dr hab. inż. Jurij Dobriański - 23.09.2017 r., godz. 10.00, sala F-217
 • Konsultacje Pani Dziekan dr Hanny Pałach - piątek 15.09.2017 r. w godz. 14.00 - 15.30 w 310
 • Dodatkowy termin egzaminu u dr Hanny Pałach - 16.09.2017 r. (sobota) godz. 13.00 w sali F-311 po złożeniu podania w Dziale Studiów o dodatkowe terminy zaliczeń
 • Zaliczenia i wpisy u dr Agnieszki Stanowickiej odbędą się 30.09.2017 r. o godz. 12.00 w sali F-417 po złożeniu podania w Dziale Studiów o dodatkowe terminy zaliczeń
 • Zaliczenia i wpisy u dra Bogdana Tchórza odbędą się 17.09.2017 r. o godz. 11.00 w sali F-100
 • Dodatkwe zaliczenia i wpisy u prof. dr hab. Krystyny Kwiatkowskiej-Sienkiewicz odbędą się 23.09.2017 r. o godz. 15.30 w sali F-409
 • Zaliczenie przedmiotu - dr inż. Zygmunt Kurek odbędzie się 23.09.2017 r. (sobota) o godz. 10.00, sala F-313
 • Wpisy i zaliczenia u dr inż. Wojciecha Szalkiewicza odbędą się 16.09.2017 r. w godz. 10.00-12.00 w sali F-100
 • INFORMATYKA - egzaminy, wpisy, zaliczenia u prof. dr hab. inż. Jerzego Konorskiego odbędą się 16.09.2017 r.
 • Wpisy do indeksów przez dr inż. Wojciecha Chwiałkowskiego odbędą się 15.09.2017 r. od godz. 15.00 - sala 310

         

 

EGZAMINY DYPLOMOWE

(harmonogramy / zagadnienia)

 

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku EKONOMIA I stopnia odbędzie się 29.09.2017 r. - dr Jarosław Skorwider-Namiotko (szczegółowy harmonogram poniżej)

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku EKONOMIA II stopnia odbędzie się 29.09.2017 r. - dr Lucyna Kwiatkowska (szczegółowy harmonogram poniżej)

PROCES DYPLOMOWANIA

Antyplagiat

Prace dyplomowe są sprawdzane i weryfikowane pod względem samodzielności autorów w ich przygotowaniu za pomocą elektronicznego systemu antyplagiatowego Genuino – Inteligentny System Przeciwplagiatowy. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Dokumenty do pobrania

 

 1. Instrukcja składania pracy dyplomowej.
 2. Oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy dyplomowej.
 3. Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie pracy.
 4. Karta obiegowa studenta.
 5. Do poniższych załączników należy dołączyć 5 szt. zdjęć o wymiarach 4,5x6,5 cm
   

DZIAŁ STUDIÓW

Dyżury Działu Studiów
 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
PONIEDZIAŁEK 8.00-15.30
WTOREK 8.00-15.30
ŚRODA 8.00-15.30
CZWARTEK 8.00-15.30
PIĄTEK 8.00-15.30
SOBOTA - 09.09.2017 r., 23.09.2017 r. 8.00-14.00
   
Nr konta:

83 1500 1298 1212 9003 8354 0000

Bank BZ WBK O/Olsztyn

 

 

 

Kontakt

Dział Studiów,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn

Kontakty:

dzial.studiow[at]owsiiz.edu[dot]pl

Sylwia Połonkiewicz (zarządzanie, ekonomia) 89 651 06 49 email: sylwia.polonkiewicz[at]owsiiz.edu[dot]pl

Michalina Adamowicz (informatyka, mechatronika, ziip) 89 651 06 47 email: michalina.adamowicz[at]owsiiz.edu[dot]pl

 

Kierownik Działu Studiów:

Dorota Lato 89 651 06 48 email: dorota.lato[at]owsiiz.edu[dot]pl

 

BIBLIOTEKA:

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

sobota 8.00 – 17.00

niedziela 8.00 – 13.00

W OKRESIE WAKACYJNYM (01.07.2017 - 01.09.2017 r.):

poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00

sobota, niedziela - nieczynne

tel. 89 651 06 60

email: biblioteka[at]owsiiz.edu[dot]pl

 

KWESTURA:

tel. 89 651 06 52