KOMUNIKATY

 

 

 • Konsultacjie - dr Jarosław Skorwider-Namiotko  -w dniach:

  18 listopada w godz. 14:00-14:45, pok. 102

  25 listopada w godz. 14:00-14:45, pok. 102

  9 grudnia w godz. 19:-19:45, s. 217

 •  

 • Dokumenty po egzaminie dyplomowym jaki odbył się w dniach 27-28.10.2017 r. oraz 04.11.2017 r. są do odbioru w Dziale Studiów

 •  

 • W dniu 25 listopada 2017 r. o godz. 17:30 (sala F-313,314) odbędzie się wykład Dyrektora ZUS-u mgr Mirosława Bujnowskiego na temat: "System emerytalny w Polsce".

 • Obecność obowiązkowa

 •  

 •  

 • Dokumenty po egzaminie dyplomowym jaki odbył się w dniach 9 i 10.10.2017 r. są do odbioru w Dziale Studiów

 • Dokumenty po egzaminie dyplomowym jaki odbył się w dniu 29.09.2017 r. są do odbioru w Dziale Studiów

 •  
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji I rok - Podział na grupy laboratoryjne (Fizyka, Nauka o materiałach) wraz z przydzielonymi zadaniami na Fizykę - załącznik poniżej komunikatów

 •  

 

 

 • W związku ze zmianą elektronicznego sysytemu obsługi Uczelni dane na Wirtualnej Uczelni mogą różnić się od stanu faktycznego (szczególnie płatności). W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

         

 

STYPENDIA

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. (środa).

DECYZJE dot. przyznania lub nie przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów będą wydawane za pośrednictwem Starostów poszczególnych kierunków i lat.


UCZELNIA TELEFONICZNIE NIE UDZIELA INFORMACJI W SPRAWIE DECYZJI STYPENDIALNYCH.

 

STYPENDIA – ROK AKADEMICKI 2017/2018

Wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów należy składać w terminie: 

od dnia 07 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

Wnioski o stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać w terminie: 

od dnia 12 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

1) Stypendium rektora dla najlepszych studentów:         

Dział Studiów p. F-310 w godzinach dyżurów

Studentom II, III i IV roku przypominamy, iż jednym z warunków złożenia wniosku jest rozliczenie semestru letniego w roku akademickim 2016/2017. 

2) Stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi:

Dział Kwestura p. F-414 w godzinach dyżurów

Warunkiem koniecznym złożenia wniosku jest poprawne jego uzupełnienie aktualnym adresem e-mail i numerem telefonu. 

 

Wnioski muszą być kompletne.

Uprasza się Studentów o dokładne zapoznanie się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

 

EGZAMINY DYPLOMOWE

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku INFORMATYKA odbędzie się .........................  - promotor dr inż. Marcin Gabryel

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku EKONOMIA II stopnia odbędzie się 30.11.2017 r. - promotor dr Lucyna Kwiatkowska (szczegółowy harmonogram poniżej)

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku ZARZĄDZANIE odbędzie się 18.11.2017 r.- promotor dr inż. Jerzy Wojeński (szczegółowy harmonogram poniżej)

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku ZARZĄDZANIE odbędzie się ......................... - promotor prof. dr hab. K. Kwiatkowska-Sienkiewicz (szczegółowy harmonogram poniżej)

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku EKONOMIA II stopnia odbędzie się ................ -promotor dr Lechosław Rojewski (szczegółowy harmonogram poniżej)

PROCES DYPLOMOWANIA

Antyplagiat

Prace dyplomowe są sprawdzane i weryfikowane pod względem samodzielności autorów w ich przygotowaniu za pomocą elektronicznego systemu antyplagiatowego Genuino – Inteligentny System Przeciwplagiatowy. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Dokumenty do pobrania

 

 1. Instrukcja składania pracy dyplomowej.
 2. Oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy dyplomowej.
 3. Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie pracy.
 4. Karta obiegowa studenta.
 5. Do poniższych załączników należy dołączyć 5 szt. zdjęć o wymiarach 4,5x6,5 cm
   

DZIAŁ STUDIÓW

Dyżury Działu Studiów
 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
PONIEDZIAŁEK nieczynne
WTOREK 8.00-15.30
ŚRODA 8.00-15.30
CZWARTEK 8.00-15.30
PIĄTEK 8.00-15.30
SOBOTA 8.00-14.00
NIEDZIELA 8.00-12.00
Nr konta:

83 1500 1298 1212 9003 8354 0000

Bank BZ WBK O/Olsztyn

 

 

 

Kontakt

Dział Studiów,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn

Kontakty:

dzial.studiow[at]owsiiz.edu[dot]pl

Sylwia Połonkiewicz (zarządzanie, ekonomia) 89 651 06 49 email: sylwia.polonkiewicz[at]owsiiz.edu[dot]pl

Michalina Adamowicz (informatyka, mechatronika, ziip) 89 651 06 47 email: michalina.adamowicz[at]owsiiz.edu[dot]pl

 

Kierownik Działu Studiów:

Dorota Lato 89 651 06 48 email: dorota.lato[at]owsiiz.edu[dot]pl

 

BIBLIOTEKA:

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

sobota 8.00 – 17.00

niedziela 8.00 – 13.00

W OKRESIE WAKACYJNYM (01.07.2017 - 01.09.2017 r.):

poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00

sobota, niedziela - nieczynne

tel. 89 651 06 60

email: biblioteka[at]owsiiz.edu[dot]pl

 

KWESTURA:

tel. 89 651 06 52