Ruszył nowy portal studencki.

E-DZIEKANAT

 

W e-Dziekanacie (następca Wirtualnej Uczelni) każdy student posiada indywidualne konto, na którym może śledzić swoje postępy w nauce. Ma podgląd do uzyskanych ocen, jak również może kontrolować swoje płatności wobec Uczelni. Jest to również platforma komunikacji między Studentem - Dziekanatem - Wykładowcą.

Aby się zarejestrować należy kliknąć w E-DZIEKANAT, następnie wybrać opcję „jeżeli nie masz konta zarejestruj się” i uzupełnić wymagane dane (pesel, nazwisko, adres e-mail, który zostal podany w dokumentach rekrutacyjnych).

 

KOMUNIKATY

 • Informatyka I sem. - Laboratorium programowania - mgr Magda Burakowska, poprawkowe zaliczenie przedmotu - 02.02.2018 r., godz. 17:00

 • Wpisy i zaliczenia - prof. dr hab. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz - 03.02.2018 r., godz. 11:00, sala F-409

 • Konsultacje - prof. dr hab. Gustaw Dębniewski - 27.01.2018 r. w godz. 10:00-12:00, sala 210

 • Zaliczenia, poprawki i wpisy u dra inż. Wojciecha Szalkiewicza odbędą się w terminach:

          27.01.2018 r. godz. 13.00 - 15.00

          03.02.2018 r. godz. 11.00 - 13.00

 • Konsultacje - dr Jarosław Skorwider-Namiotko w terminach:

  27 stycznia w godz. 8:00-8:45, s. F-419

  3 lutego w godz. 8:00-8:45, s. F-400

 • Dokumenty po egzaminach dyplomowych jakie odbyły się do dnia 07.12.2017 r. są do odbioru w Dziale Studiów

 •  
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji I rok - Podział na grupy laboratoryjne (Fizyka, Nauka o materiałach) wraz z przydzielonymi zadaniami na Fizykę - załącznik poniżej komunikatów

 

 

         

 

SESJA EGZAMINACYJNA I ZALICZENIA

Informatyka I sem. - Laboratorium programowania - mgr Magda Burakowska, poprawkowe zaliczenie przedmotu - 02.02.2018 r., godz. 17:00

Wpisy i zaliczenia - prof. dr hab. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz - 03.02.2018 r., godz. 11:00, sala F-409

Zarzadzanie i Informatyka I sem. - Szkolenie z zakresu BHP - mgr Janusz Salitra, poprawkowe zaliczenie przedmiotu  - 03.02.2018 r., godz. 13:00

Zarzadzanie I sem. - Mikroekonomia - dr Hanna Pałach, poprawkowe zaliczenie przedmiotu - 04.02.2018 r., godz. 11:00, sala F-306

Zarządzanie III sem. - Zarządzanie projektami - dr inż. Jerzy Wojeński, zaliczenie przedmiotu - 10.02.2018 r., godz. 13:00-14:00, sala F-314

Zarządzanie V sem. (RiAP) - Podatki i rachunkowość podatkowa - dr Janusz Orłowski, 04.02.2018 r., godz. 10:30, sala F-311 - wpisy do indeksów

Zarządzanie V sem. (ZLwPzES) - Narzędzia i techniki sprzedaży - mgr Marek Salwowski, 14.01.2018 r.

Informatyka III sem. - Matematyka dyskretna - dr Stefan Grabowski, 03.XII.2017 r. godz. 17:45-18:30, sala F-306

Zarządzanie I sem - Technologie informatyczne - dr Renata Jędryczka, wpisy i zaliczenia, 27.01.2018 r. godz. 16:00-17:00 sala F-100 oraz 03.02.2018 r. godz. 10:00 sala F-312 B

STYPENDIA

Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbędzie się w dniu 15.11.2017 r. (środa).

DECYZJE dot. przyznania lub nie przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów będą wydawane za pośrednictwem Starostów poszczególnych kierunków i lat.


UCZELNIA TELEFONICZNIE NIE UDZIELA INFORMACJI W SPRAWIE DECYZJI STYPENDIALNYCH.

 

STYPENDIA – ROK AKADEMICKI 2017/2018

Wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów należy składać w terminie: 

od dnia 07 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

Wnioski o stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać w terminie: 

od dnia 12 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

1) Stypendium rektora dla najlepszych studentów:         

Dział Studiów p. F-310 w godzinach dyżurów

Studentom II, III i IV roku przypominamy, iż jednym z warunków złożenia wniosku jest rozliczenie semestru letniego w roku akademickim 2016/2017. 

2) Stypendia socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi:

Dział Kwestura p. F-414 w godzinach dyżurów

Warunkiem koniecznym złożenia wniosku jest poprawne jego uzupełnienie aktualnym adresem e-mail i numerem telefonu. 

 

Wnioski muszą być kompletne.

Uprasza się Studentów o dokładne zapoznanie się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

 

EGZAMINY DYPLOMOWE

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku INFORMATYKA odbędzie się 20.01.2018 r.  - promotor  dr inż. Marcin Korytkowski (szczegółowy harmonogram poniżej)

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku ZARZĄDZANIE odbędzie się 27.01.2018  r. - promotor dr Bogdan Tchórz (szczegółowy harmonogram poniżej)

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku EKONOMIA II stopnia odbędzie się ............ r. - promotor dr Lucyna Kwiatkowska (szczegółowy harmonogram poniżej)

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku ZARZĄDZANIE odbędzie się .............. r.- promotor dr inż. Jerzy Wojeński (szczegółowy harmonogram poniżej)

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku ZARZĄDZANIE odbędzie się .......... r. - promotor prof. dr hab. K. Kwiatkowska-Sienkiewicz (szczegółowy harmonogram poniżej)

Egzamin dyplomowy dla studentów kierunku EKONOMIA II stopnia odbędzie się ............r. -promotor dr Lechosław Rojewski (szczegółowy harmonogram poniżej)

PROCES DYPLOMOWANIA

Antyplagiat

Prace dyplomowe są sprawdzane i weryfikowane pod względem samodzielności autorów w ich przygotowaniu za pomocą elektronicznego systemu antyplagiatowego Genuino – Inteligentny System Przeciwplagiatowy. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Dokumenty do pobrania

 

 1. Instrukcja składania pracy dyplomowej.
 2. Oświadczenie o samodzielnym opracowaniu pracy dyplomowej.
 3. Oświadczenie dotyczące zgody na udostępnienie pracy.
 4. Karta obiegowa studenta.
 5. Do poniższych załączników należy dołączyć 5 szt. zdjęć o wymiarach 4,5x6,5 cm
   

DZIAŁ STUDIÓW

Dyżury Działu Studiów
 

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY
PONIEDZIAŁEK nieczynne
WTOREK 8.00-15.30
ŚRODA 8.00-15.30
CZWARTEK 8.00-15.30
PIĄTEK 8.00-15.30
SOBOTA 8.00-14.00
NIEDZIELA nieczynne
Nr konta:

83 1500 1298 1212 9003 8354 0000

Bank BZ WBK O/Olsztyn

 

 

 

Kontakt

Dział Studiów,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Artyleryjska 3f, 10-165 Olsztyn

Kontakty:

dzial.studiow[at]owsiiz.edu[dot]pl

Sylwia Połonkiewicz (zarządzanie, ekonomia) 89 651 06 49 email: sylwia.polonkiewicz[at]owsiiz.edu[dot]pl

Michalina Adamowicz (informatyka, mechatronika, ziip) 89 651 06 47 email: michalina.adamowicz[at]owsiiz.edu[dot]pl

 

Kierownik Działu Studiów:

Dorota Lato 89 651 06 48 email: dorota.lato[at]owsiiz.edu[dot]pl

 

BIBLIOTEKA:

poniedziałek – nieczynne

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

sobota 8.00 – 16.00

niedziela 8.00 – 13.00

 

tel. 89 651 06 60

 

email: biblioteka[at]owsiiz.edu[dot]pl

 

KWESTURA:

tel. 89 651 06 52