Od lat Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego podejmuje różne inicjatywy mające na celu przystosowanie Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W październiku 2013 roku działalność rozpoczął Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością. Głównym zadaniem Pełnomocnika jest podejmowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

 
Do kompetencji i zakresu działania Pełnomocnika Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością należy m.in.:

  • reprezentowanie interesów studentów z niepełnosprawnościami,
  • badanie potrzeb studentów z niepełnosprawnościami w zakresie wsparcia umożliwiającego pełny udział w procesie kształcenia,
  • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami w Uczelni,
  • udzielanie informacji o możliwościach pomocy ze strony Uczelni oraz stypendiach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością,
  • dbanie o możliwość wypożyczenia specjalistycznego sprzętu dla osób ze schorzeniami narządu wzroku i słuchu (laptopy, dyktafony),
  • kształtowanie wśród pracowników Uczelni prawidłowych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami.

 

Studencie!

Jeśli masz pytania, potrzebujesz wsparcia skontaktuj się z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Dzięki temu będziesz mógł w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia w WSIiZ.

 

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów z Niepełnosprawnością

dr Anna Suchorab

e-mail: anna.suchorab[at]owsiiz.edu[dot]pl

tel.: (89) 651-06-37

dyżur w pokoju: F-113