WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH (WNTIS)

dr Hanna Pałach – Dziekan Wydziału

tel. 89 651 06 58

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I EKONOMII

dr Anna Suchorab – Dyrektor Instytutu

tel. 89 651 06 37

INSTYTUT INŻYNIERII SYSTEMÓW

mgr inż. Marek Adamowicz – Dyrektor Instytutu

tel. 89 651 06 43

dr inż. Krzysztof Jasiński - Z-ca Dyrektora Instytutu

KADRA WYDZIAŁU

 • prof. zw. dr hab. Jan Kwiatkowski
 • prof. zw. dr hab. inż. Lev Morozov
 • prof. zw. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
 • prof. dr hab. inż. Jurij Dobriański
 • prof. dr hab. Andrzej Krankowski
 • dr hab. Gustaw Dębniewski
 • dr hab. inż. Jerzy Konorski
 • dr hab. Wojciech Kozłowski
 • dr hab. Krystyna Kwiatkowska-Sienkiewicz
 • dr hab. Henryk Lelusz
 • dr hab. inż. Jan Stabryła
 • dr hab. inż. Ryszard Walkowiak
 • dr hab. inż. Wojciech Werpachowski
 • dr hab. inż. Piotr Artiemjew
 • dr inż. Łukasz  Bartczuk
 • dr inż. Marek Chodnicki
 • dr inż. Stanisław Drozda
 • dr inż. Piotr Dziwiński
 • dr inż. Marcin Gabryel
 • dr inż. Andrzej Grzebieniak
 • dr inż. Jolanta Harasimiuk
 • dr inż. Krzysztof Jasiński
 • dr inż. Marcin Korytkowski
 • dr inż. Zygmunt Kurek
 • dr inż.  Tomasz Podciborski
 • dr inż. Szymon Racewicz
 • dr inż. Andrzej Skonieczek
 • dr inż. Wojciech Szalkiewicz
 • dr inż. Andrzej Szatkowski
 • dr inż. Jerzy Wojeński
   
 • dr Wojciech Chwiałkowski
 • dr Joanna Dynowska
 • dr Andrzej Hurło
 • dr Renata Jędryczka
 • dr Kamil Kotliński
 • dr Lucyna Kwiatkowska
 • dr Lesław Markowski
 • dr Łukasz Menart
 • dr Zofia Migus-Bębnowicz
 • dr Janusz Orłowski
 • dr Dobrochna Ossowska-Salamonowicz
 • dr Hanna Pałach
 • dr Bogna Przybyszewska Szter
 • dr Lechosław Rojewski
 • dr Jolanta Rosłon
 • dr Jarosław Skorwider- Namiotko
   
 • dr Agnieszka Stanowicka
 • dr Anna  Suchorab
 • dr Grzegorz Szczubełek
 • dr Konrad  Szydłowski
 • dr Halina Tańska
 • dr Bogdan Tchórz
 • dr Tomasz Wierzejski
 • dr Magdalena Wysocka
 • dr Władysław Zakrzewski
 • dr Jacek Zabielski
 • mgr inż. Marek Adamowicz
 • mgr inż. Mariusz Bagiński
 • mgr inż. Andrzej Klonowski
 • mgr inż. Krzysztof Ropiak
 • mgr Magda Burakowska
 • mgr Justyna Burmistrzak
 • mgr  Hanna Pikus
 • mgr Krzysztof Rzepczyński
 • mgr Marek Salwowski
 • mgr Małgorzata Szepioła-Uściłko
 • mgr Joanna Wojciechowska
 • mgr Anita Zabokrzecka
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH (SJO)

mgr Dorota Ejnik – Kierownik Studium Języków Obcych

LEKTORZY:

 • mgr Bożena Kłos
 • mgr Beata Podwysocka
 • mgr Bartłomiej Purta
 • mgr Irena Skuratko
 • mgr Joanna Sochań
 • mgr Katarzyna Szpechar-Butkiewicz
 • mgr Marcin Szmyt