22
lip 2014

Informacja o przebiegu postępowania na wybór wykonawcy w ramach Zapytania Ofertowego nr 7/NI/2014.

Zamawiający Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego informuje o przebiegu postępowania na wybór wykonawcy w ramach Zapytania Ofertowego nr 7/NI/2014.

22
lip 2014

Informacja o przebiegu postępowania na wybór wykonawcy w ramach Zapytania Ofertowego nr 6/NI/2014.

Zamawiający Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego informuje o przebiegu postępowania na wybór wykonawcy w ramach Zapytania Ofertowego nr 6/NI/2014.

18
lip 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego 3/NI/2014

W związku z realizacją projektu nr WND-POKL.08.02.01-28-041/13 pt.: „Nauka dla Innowacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy, Poddziałanie  8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 3/NI/2014.

18
lip 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego nr 4/NI/2014

W związku z realizacją projektu nr WND-POKL.08.02.01-28-041/13 pt.: „Nauka dla Innowacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy, Poddziałanie  8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 4/NI/2014.

17
lip 2014

Zapytanie ofertowe 97/SI/2014

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Sieć brokerów Innowacji”  nr KSI WND-08.02.01-28-023/12-00 POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
z siedzibą w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na zapytanie ofertowe nr 97/SI/2014.

Niniejsze zapytanie nie jest przeprowadzane w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

17
lip 2014

Unieważnienie postępowania na zapytanie ofertowe nr 96/SI/2014

Zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Sieć Brokerów Innowacji”, dnia 30.06.2014 r. ogłoszono zapytanie ofertowe nr 96/SI/2014.

 W postępowaniu swoją ofertę złożył jeden Wykonawca. Oferta zawierała wszystkie elementy zgodnie z zapytaniem ofertowym. Zamawiający dokonał oceny Oferty zgodnie z kryteriami. Zaproponowana przez Oferenta cena przewyższa środki przeznaczone przez Zamawiającego na realizację zamówienia, w związku z czym Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania.

 

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w „Kryteriach oceny” zapytania ofertowego punkt 4: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w wyniku złożenia ofert przekraczających budżet przeznaczony na zamówienie”.

 

Procedura wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie wznowiona.

16
lip 2014

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku nr SI/06

ZAPYTANIE OFERTOWE W CELU ROZEZNANIA RYNKU  nr SI/06

Zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami zapraszamy do składania ofert na zakup usługi:

 Stworzenie dokumentacji urządzenia – dwugłowicowej wiertarki pionowej do tafli szklanych:
z automatycznym przesuwem wrzecion, regulacją prędkości obrotowej wrzecion, automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem tafli szkła na wybraną wysokość,
z uwzględnieniem zderzaków pozycjonującymi taflę i  automatycznym dociskiem tafli;

 

11
lip 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2 NI 2014

W związku z realizacją projektu nr WND-POKL.08.02.01-28-041/13 pt.: „Nauka dla Innowacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy, Poddziałanie  8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 2/NI/2014.

08
lip 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania ofertowego 1/NI/2014

W związku z realizacją projektu nr WND-POKL.08.02.01-28-041/13 pt.: „Nauka dla Innowacji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy, Poddziałanie  8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 1/NI/2014.

04
lip 2014

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na zapytanie ofertowe nr 94/SI/2014

Zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL w związku z realizacją projektu „Sieć Brokerów Innowacji” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dnia 16.06.2014 r. zostało wysłane do co najmniej 3 wykonawców oraz ogłoszone na stronie www.owsiiz.edu.pl  zapytanie  ofertowe nr 94/SI/2014.

 

Najnowsze

03
kwi
2015

Informacja o unieważnieniu przetargu

Informacja o unieważnieniu przetargu
03
kwi
2015

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert dla zamówienia nr WSIiZ/PWI/08/2015

Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert dla zamówienia nr WSIiZ/PWI/08/2015
20
mar
2015

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/08/2015
30
gru
2014

Zaproszenie do składania zapytań ofertowych nr sprawy WSIiZ/PWI/05/2014

Zaproszenie do składania zapytań ofertowych nr sprawy WSIiZ/PWI/05/2014
17
gru
2014

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/03B/2014

Zapytanie ofertowe nr sprawy WSIiZ/PWI/03B/2014
10
paź
2014

Zapytanie WSIiZ/PWI/03/2014

Zapytanie WSIiZ/PWI/03/2014
06
paź
2014

Informacja o unieważnieniu postępowania nr sprawy OWSIiZ/8.2.1/12/2014

Informacja o unieważnieniu postępowania nr sprawy OWSIiZ/8.2.1/12/2014