Amicus Res
Lucyna Kwiatkowska, Zofia Migus-Bębnowicz, Ryszard Walkowiak, Jerzy Wojeński
Olsztyn, 2014

Niniejsza publikacja została wydana w wyniku realizacji projektu „PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych” nr projektu: POKL.08.02.01-28-001/12, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Egzemplarz bezpłatny

Koszyk

Twój koszyk jest pusty